Vi holder for øyeblikket på med oppfølgingsstudier knyttet til prosjektet «Same-Sex Bliss». Kun de som tok det første spørreskjemaet har mulighet til å delta i videre studier. Deltagere i prosjektet får tilsendt en lenke til oppfølgingstudie via epost. Hvis du har fått en epost av oss, betyr det at du tok spørreskjemaet i fjor, oppga epostadressen din og samtidig sa ja til å delta i videre studier. Du kan ta oppfølgingsskjemaet ved å trykke på linken øverst i mailen du har fått tilsendt.

NB! Det skjedde en feil da testmailen ble sendt ut. Alle deltagere skal ha fått en ny mail med informasjon om feilen og fungerende link til spørreskjemaet. For å ta spørreskjemaet, må du gå via linken i den siste mailen du har mottatt fra oss. Vi beklager ulempene.

OPPFØLGINGSSTUDIE


1. Oppfølgingsstudier består av å fylle ut et spørreskjema.
2. Spørreskjemaet tar ca. 10-25 minutter å fullføre avhengig av hvilke svar du gir.
3. Studien har som hovedmål å studere utvikling i parforhold og tilfredshet over tid. Den inneholder personlige spørsmål om blant annet kjærlighetsliv, seksuell erfaring også videre.
4. Deltagere i prosjektet får tilsendt en lenke til oppfølgingstudie via epost.

DATALAGRING


1. All data lagres ved hjelp av Tjenester for Sensitive Data (TSD). TSD er utviklet av Universitetet i Oslo for å tilby en trygg lagringsplattform av sensitive forskningsdata i overensstemmelse med lovens strenge krav til personvern og sikkerhet.
2. Alle svar lagres kryptert.
3. Epostadresser lagres separat fra svar på spørreskjema og er ikke koblet til hverandre.