«Same-Sex Bliss» et prosjekt ved Institutt for psykologi, Universitetet i Oslo. Studien har som mål å undersøke utvikling i forhold og tilfredshet over tid. Personer i likekjønnede parforhold er studiens hovedfokus, men personer i tokjønnede parforhold er også en viktig del av prosjektet. Prosjektet startet vinteren 2019 og vil gå over de neste årene. Oppfølgingsstudier består av å svare på et spørreskjema én gang i året.

SAME-SEX BLISS?


Same-Sex (likekjønnet) fordi studien i all hovedsak fokuserer på personer som er, eller har vært, i likekjønnede parforhold. Deltagere med partner av motsatt kjønn er forøvrig også en viktig del av studien.

Bliss (salighet, lykke) fordi vi i all hovedsak ser nærmere på potensielt positive aspekter ved et parforhold – som støtte, kommunikasjon og intimitet.

HVEM KAN DELTA?


Første spørreskjema ble publisert november 2019. Kun personer som fylte ut dette skjemaet og sa ja til å delta i videre oppfølgingsstudier deltar nå i prosjektet. Deltagere får årlige invitasjoner gjennom eposten de oppga ved første spørreskjema.

Generelt sett tar studien utgangspunkt i forhold bestående av to personer. I tillegg er deltagerne 18 år eller eldre.