Maiken Arnesen er gjesteforsker ved Universitetet i Oslo og har master i Kultur- og samfunnspsykologi ved samme universitet. Maikens interessefelt er tilfredshet med parforhold, særlig i likekjønnede forhold. Hun er en del av Culture, Society & Behavior Research Lab.


KONTAKT:

[email protected]

Jonas R. Kunst er Professor i Kultur- og samfunnspsykologi ved Universitetet i Oslo. Han leder Culture, Society & Behavior Research Lab og er forsker ved studien «Same Sex Bliss».