SAME-SEX BLISS

SAME-SEX BLISS

SAME-SEX BLISS

«Same-Sex Bliss» er en longitudinell studie ved Universitetet i Oslo. Den ser nærmere på hvordan parforhold og tilfredshet endres over tid. Personer i likekjønnede parforhold er studiens hovedfokus, men personer i tokjønnede parforhold er også en viktig del av prosjektet.

«Same-Sex Bliss» er en longitudinell studie ved Universitetet i Oslo. Den ser nærmere på hvordan parforhold og tilfredshet endres over tid. Personer i likekjønnede parforhold er studiens hovedfokus, men personer i tokjønnede parforhold er også en viktig del av prosjektet.

«Same-Sex Bliss» er en longitudinell studie ved Universitetet i Oslo. Den ser nærmere på hvordan parforhold og tilfredshet endres over tid. Personer i likekjønnede parforhold er studiens hovedfokus, men personer i tokjønnede parforhold er også en viktig del av prosjektet.

Slider